Pozostałe konkursy ofert i oferty pracy

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych w tym również medyczne zabezpieczenie imprez.

Opublikowano dnia 19-06-2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych w tym również medyczne zabezpieczenie imprez.

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku        Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)  ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w: w ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne  w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,     ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47        Składanie ofert w terminie do 21.06.2017 r. do godz. 15.00                od dnia 19.06.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl            01.07.2017 r. godz. 7.00 do 01.01.2018 r. godz.7.00. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.06.2017 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 23.06.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń            w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 19.06.2017 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZPD Sokółka z podstacjami

Opublikowano dnia 31-05-2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  w ZPD Sokółka z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul.Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01, na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZPD Sokółka z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2017 r. godz. 8.00– 01.01.2018 r. godz. 8.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.   Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty będą dostępne od dnia 31.05.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 09.06.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).   Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.06.2017 r. o godz. 9.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 13.06.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.   Białystok, 31.05.2017 r.   Na konkurs nie wpłynęła żadna...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w ZPD Sokółka z podstacjami.

Opublikowano dnia 31-05-2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w ZPD Sokółka z podstacjami.

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01, na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t) z późn. zm. Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w:   ZPD Sokółka z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych 01.07.2017 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.01.2019 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia. *dotyczy ZPD Sokółka, Podstacja Dąbrowa Białostocka Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.   Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 31.05.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210 oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 09.06.2017 r. do godz. 15.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 13.06.2017 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.   Osoby posiadające aktualnie zawartą z SP ZOZ WSPR w Białymstoku umowę na udzielanie świadczeń w zakresie lekarza systemu mogą złożyć jedynie formularz ofertowy.   Białystok, 31 maja 2017 r.  ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”

Opublikowano dnia 22-05-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”

  OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku      Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.) z późn. zm.  ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w:           ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.  Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) 01.07.2017 r. godz. 7.00 – 01.07.2019 r. godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od 22 maja 2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Składanie ofert w terminie do 31.05.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00)  Otwarcie ofert nastąpi w dn. 01.06.2017 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 03.06.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. formularz ofertowy -lekarz N specyfikacja regulamin umowa załącznik do umowy wzór lekarz N-ka Białystok, 22 maja 2017 wyniki na tablicę lekarze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,

Opublikowano dnia 25-04-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t) z późn. zm.  ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w:   ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych 01.07.2017 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.01.2019 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia. *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami oraz ZPD Sokółka, Podstacja Dąbrowa Białostocka Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 25.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210 oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 05.05.2017 r. do godz. 15.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 17.05.2017 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Osoby posiadające aktualnie zawartą z SP ZOZ WSPR w Białymstoku umowę na udzielanie świadczeń w zakresie lekarza systemu mogą złożyć jedynie formularz ofertowy.   Białystok, 25 kwietnia 2017 r.   Wyniki lekarz...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 06-04-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 301 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.05.2017 r., godz. 7.00– 01.01.2019, godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 06.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Składanie ofert w terminie do 14.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00). 1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.04.2017 r. o godz. 09.00 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 19.04.2017 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 06.04.2017 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 04-04-2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych	dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)  ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:   dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.05.2017 r. godz. 8.00– 01.01.2018 r. godz.8.00. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 04.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 10.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00). Otwarcie ofert nastąpi w dn.11.04.2017 r. o godz. 9.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 12.04.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 4 kwietnia 2017 r. Informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie z dnia 10.04.2017 na 12.04.2017r. go.dz. 15:00.   Na konkurs nie wpłynęła żadna...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZPD Sokółka z podstacjami

Opublikowano dnia 04-04-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  w ZPD Sokółka z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZPD Sokółka z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.05.2017 r. godz. 8.00– 01.01.2018 r. godz. 8.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty będą dostępne od dnia 04.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 10.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).   Otwarcie ofert nastąpi w dn. 11.04.2017 r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 12.04.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 04.04.2017 r. Informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie z dnia 10.04.2017 na 12.04.2017r. go.dz. 15:00.   Na konkurs nie wpłynęła żadna...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 07-03-2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)  ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:   dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.04.2017 r. godz. 8.00– 01.01.2018 r. godz.8.00. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 07.03.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 15.03.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00). Otwarcie ofert nastąpi w dn.16.03.2017 r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 17.03.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.   Białystok, 7 marca 2017 r.   Wyniki          ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 07-03-2017

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)  ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w:   w ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne  w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Składanie ofert w terminie do 13.03.2017 r. do godz. 15.00 od dnia 07.03.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl 01.04.2017 r. godz. 7.00 do 01.01.2018 r. godz.7.00.  Otwarcie ofert nastąpi w dn. 14.03.2017 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.03.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 07.03.2017 r....

Czytaj więcej