Archiwum – Zamówienia publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 06-03-2017

Ogłoszenie nr 37186 – 2017 z dnia 2017-03-06 r. Białystok: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.7.17 SIWZ 332.7.17 wyjaśnienia treści SIWZ 332.7.17 informacja z otwarcia EOP.332.7.17. Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 01-03-2017

Ogłoszenie nr 34728 – 2017 z dnia 2017-03-01 r. Białystok: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.5.17 SIWZ 332.5.17 informacja z otwarcia 332.5.17 Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-02-2017

Ogłoszenie nr 31067 – 2017 z dnia 2017-02-23 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.6.17 SIWZ 332.6.17 WYJAŚNIENIA treści SIWZ 332.6.17 zmiana treści SIWZ Informacja z otwarcia informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 17-02-2017

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.17 SIWZ paliwa 332.2.17 JEDZ  – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS036-065833-pl wyjaśnienia treści SIWZ 332.2.17 informacja o zmianie SIWZ 332.2.17 informacja z otwarcia 332.2.17 z dn 17.03.2017 informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Opublikowano dnia 14-02-2017

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest zapewnienie na terenie Miasta Augustów zakwaterowania i wyżywienia uczestników XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego. Ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiany treści SIWZ informacja z otwarcia informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM

Opublikowano dnia 23-01-2017

Ogłoszenie nr 12741 – 2017 z dnia 2017-01-23 r. Białystok: Dostawa defibryatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Ogłoszenie 332.1.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ 332.1.17 332.1.17 informacja o zmianie SIWZ  (UWAGA! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.02.2017) Ogłoszenie o zmianie – data   Ogłoszenie o zmianie – kryterium odpowiedzi do treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem

Opublikowano dnia 04-01-2017

Ogłoszenie nr 2490 – 2017 z dnia 2017-01-04 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 332-24-16-ogloszenie-o-zamowieniu-pelna-wersja 332-24-16-siwz WYDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT do dnia 20.01.2017 r.! 332-24-16-informacja-o-zmianie-siwz 332-24-16-zmiana-ogloszenia wyjaśnienia do treści SIWZ 332.24.16 UWAGA! w związku z wpływem kolejnych pytań do treści SIWZ i opracowywaniem do nich odpowiedzi termin składania ofert ulegnie przedłużeniu do dnia 27 stycznia 2017 r. 332.24.16 informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 332.24.16 zmiana ogłoszenia nr 2 – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.01.2016 r. wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 2 332.24.16 informacja o zmianie SIWZ nr 3 informacja z otwarcia     informacja o unieważnieniu  ...

Czytaj więcej