Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przekazane do publikacji
Przetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Ogłoszenie nr 604660-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie

SIWZ_nosze

Informacja z otwarcia

Informacja o wyniku postępowania EOP.332.13.18

Zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 
Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych.

ogłoszenie przekazane do publikacji

SIWZ AMBULANSE 332.12.18

espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

ogłoszenie opublikowane

Wyjasnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia EOP.332.12.18

Informacja o wyniku postepowania EOP.332.12.18
Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 598584-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NiePrzetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Ogłoszenie nr 596414-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

SIWZ_nosze

Informacja z otwarcia EOP.332.10.18

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 562021-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NiePrzetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 561302-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

NiePrzetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych.

ogłoszenie przekazane do publikacji

SIWZ AMBULANSE 332.8.18

espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

ogłoszenie opublikowane

odpowiedzi do treści SIWZ

wersja elektroniczna SIWZ z załącznikami

Wyjaśnienia treści SIWZ 26.06

informacja z otwarcia EOP.332.8.18

Informacja o unieważnieniu

Zawiadomienie o zlożeniu odwołania oraz wezwanie do przystapienia do postępowania odwoławczego

Odwołanie_EOP.332.8.18
Przetarg nieograniczony na na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Ogłoszenie nr 554818-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
ogłoszenie opublikowane
SIWZ EOP.332.7.18
Informacja z otwarcia EOP.332.7.18
 Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 1, 2 i 3
Informacja o wyniku postępowania EOP.332.7.18Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 532893-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NiePrzetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie przekazane do publikacji

SIWZ

ogłoszenie opublikowane

espd-request

W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

Wyjasnienia tresci SIWZ EOP.332.5.18

informacja z otwarcia ofert EOP.332.5.18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 527806-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NiePrzetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie przekazane do publikacji

 

SIWZ paliwa

ogłoszenie opublikowane

espd-request(2)

W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

Wyjaśnienia treści SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia EOP.332.2.18

 

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3
Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Plan zamówień publicznych