Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Opublikowano dnia 03-04-2017

Ogłoszenie nr 57514 – 2017 z dnia 2017-04-03 r. Białystok: DOSTAWA PAPIERÓW DO APARATÓW EKG I DEFIBRYLATORÓW ORAZ JEDNORAZOWYCH ELEKTROD WIELOFUNKCYJYCH. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.9.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ EOP.332.9.17 odpowiedzi do treści SIWZ Zmieniony Formularz cenowy Zmieniony załącznik nr 4 – wzór umowy informacja z otwarcia 332.9.17 informacja o wyniku w części...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-03-2017

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji SIWZ paliwa 332.8.17 jedz – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamównieniu wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 332.8.17 informacja z otwarcia EOP.332.8.17 informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 06-03-2017

Ogłoszenie nr 37186 – 2017 z dnia 2017-03-06 r. Białystok: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.7.17 SIWZ 332.7.17 wyjaśnienia treści SIWZ 332.7.17 informacja z otwarcia EOP.332.7.17. Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 01-03-2017

Ogłoszenie nr 34728 – 2017 z dnia 2017-03-01 r. Białystok: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.5.17 SIWZ 332.5.17 informacja z otwarcia 332.5.17 Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-02-2017

Ogłoszenie nr 31067 – 2017 z dnia 2017-02-23 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.6.17 SIWZ 332.6.17 WYJAŚNIENIA treści SIWZ 332.6.17 zmiana treści SIWZ Informacja z otwarcia informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 17-02-2017

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.17 SIWZ paliwa 332.2.17 JEDZ  – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS036-065833-pl wyjaśnienia treści SIWZ 332.2.17 informacja o zmianie SIWZ 332.2.17 informacja z otwarcia 332.2.17 z dn 17.03.2017 informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Opublikowano dnia 14-02-2017

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest zapewnienie na terenie Miasta Augustów zakwaterowania i wyżywienia uczestników XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego. Ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiany treści SIWZ informacja z otwarcia informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM

Opublikowano dnia 23-01-2017

Ogłoszenie nr 12741 – 2017 z dnia 2017-01-23 r. Białystok: Dostawa defibryatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Ogłoszenie 332.1.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ 332.1.17 332.1.17 informacja o zmianie SIWZ  (UWAGA! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.02.2017) Ogłoszenie o zmianie – data   Ogłoszenie o zmianie – kryterium odpowiedzi do treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem

Opublikowano dnia 04-01-2017

Ogłoszenie nr 2490 – 2017 z dnia 2017-01-04 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 332-24-16-ogloszenie-o-zamowieniu-pelna-wersja 332-24-16-siwz WYDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT do dnia 20.01.2017 r.! 332-24-16-informacja-o-zmianie-siwz 332-24-16-zmiana-ogloszenia wyjaśnienia do treści SIWZ 332.24.16 UWAGA! w związku z wpływem kolejnych pytań do treści SIWZ i opracowywaniem do nich odpowiedzi termin składania ofert ulegnie przedłużeniu do dnia 27 stycznia 2017 r. 332.24.16 informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 332.24.16 zmiana ogłoszenia nr 2 – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.01.2016 r. wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 2 332.24.16 informacja o zmianie SIWZ nr 3 informacja z otwarcia     informacja o unieważnieniu  ...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Opublikowano dnia 30-12-2016

Ogłoszenie nr 377329 – 2016 z dnia 2016-12-30 r. Białystok: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-26-16 (pełna treść) siwz-332-26-16 informacja-z-otwarcia EOP.332.26.16 informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieoraniczony na dostawę materiałów medycznych

Opublikowano dnia 29-12-2016

Ogłoszenie nr 376113 – 2016 z dnia 2016-12-29 r. Białystok: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-25-16  (pełna treść) siwz-332-25-16 wyjasnienia-tresci-siwz-materialy-medyczne-332-25-16 siwz-332-25-16-po-zmianach informacja-z-otwarcia informacja o wyborze ofert informacja o wyborze ofert cz.1,2,17,18 informacja o uniewaznieniu w części...

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLETÓW DO AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

Opublikowano dnia 22-12-2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pogotowie.bialystok.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 372761 – 2016 z dnia 2016-12-22 r. Białystok: Dostawa tabletów do ambulansów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-23-16   (PEŁNA TREŚĆ) siwz-332-23-16 informacja-z-otwarcia...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu ratownictwa medycznego

Opublikowano dnia 29-11-2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pogotowie.bialystok.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 354545 – 2016 z dnia 2016-11-29 r. Białystok: Dostawa drobnego sprzętu ratownictwa medycznego na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-29-11-2016  (pełna treść) siwz-332-22-16 zal-2-formularz-ofertowy   zal-3-formularz-cenowy wyjasnienia-tresci-siwz-332-22-16 (wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert na dzień 09.12.2016 r. g. 9.00) siwz-332-22-16-z-naniesionymi-zmianami-5-12 zmiana-ogloszenia-w-bzp informacja-z-otwarcia informacja-o-wyborze-ofert-w-czesci-12-6 informacja-o-wyborze-ofert-w-cz-3-i-4 EOP.332.22.16 informacja o wyborze oferty w cz....

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-11-2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.pogotowie.bialystok.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 350050 – 2016 z dnia 2016-11-23 r. Białystok: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-23-11-2016   (pełna treść) siwz-332-21-16 1-odpowiedzi-do-tresci-siwz 2-odpowiedzi-do-tresci-siwz Zmiana treści SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-wersja-edytowalna informacja-z-otwarcia Zgodnie z art. 24 ust 11 pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (tj. do dnia 05.12.2016 r), jest obowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.   Informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenosnych i przewoźnych wraz z osprzętem do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 30-09-2016

Ogłoszenie nr 316194 – 2016 z dnia 2016-09-30 r. Białystok: dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska 89, 15874 Białystok, woj. podlaskie, państwo , tel. 085 6526709, 6525108, e-mail dor@wspr.bialystok.pl, faks 856 526 708. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.pogotowie.bialystok.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć osobiście lub doręczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca do sidziby Zamawiającego Adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.19.16 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II.5) Główny kod CPV: 32236000-6 Dodatkowe kody CPV:32344260-6, 31158100-9, 31400000-0, 48000000-8, 32344210-1 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w...

Czytaj więcej