Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 26-03-2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych. ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ AMBULANSE espd-request W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie opublikowane KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1c65e490-163b-482e-b7d8-a3df6e487c6c(1) Identyfikator postępowania 1c65e490-163b-482e-b7d8-a3df6e487c6c...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 15-03-2019

Ogłoszenie nr 525908-N-2019 z dnia 2019-03-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.9.19 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 28-02-2019

ogłoszenie przekazane do publikacji 332.7.19 ogłoszenie opublikowane EOP.332.7.19 SIWZ bezgotówkowe tankowanie 332.7.19 JEDZ -espd – W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać. edytowalna wersja załączników Wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.7.19 – uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert! ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji ogłoszenie o sporostowaniu opublikowane EOP.332.7.19 KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert:  KluczPub_Oferta_PostepowanieID_52beab70-1877-4d68-918b-d69e58885de1 NOWY NUMER ID POSTĘPOWANIA: 52beab70-1877-4d68-918b-d69e58885de1 informacja z otwarcia ofert EOP.332.7.19...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi

Opublikowano dnia 15-02-2019

Ogłoszenie nr 514650-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.EOP.332.6.19 Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania część 1-3 Informacja o wyborze część...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 08-02-2019

ogłoszenie przekazane do publikacji ogłoszenie opublikowane SIWZ paliwa 332.3.19 espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać. Wyjaśnienia treści SIWZ 332.3.19 formularz ofertowy EOP 332.3.19 po zmianach i pozostałe załączniki Informacja z otwarcia informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Opublikowano dnia 06-02-2019

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.5.19 SIWZ 332.5.19   Informacja z otwarcia   Informacja o wyniku postępowania   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 05-02-2019

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.19 ogłoszenie opublikowane 332.2.19 SIWZ ON 332.2.19 JEDZ espd-332.2.19   – W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać. wyjaśnienia treści SIWZ załączniki EOP.332.2.19 c. d. wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia   Informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamównieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Opublikowano dnia 28-01-2019

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r. ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.1.19 Sprostowanie ogłoszenia odpowiedź do SIWZ   Informacja z otwarcia   Informacja o unieważnieniu   Ogłoszenie o udzieleniu...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 24-12-2018

Ogłoszenie nr 663448-N-2018 z dnia 2018-12-24 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ_sprzątanie 332.25.18 Informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 06-12-2018

Ogłoszenie nr 658783-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Tak Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 50% Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.16.18 SIWZ_EOP.332.16.18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – godzina składania ofert Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o unieważnieniu...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 03-12-2018

Ogłoszenie nr 656316-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.24.18 Odpowiedzi SIWZ Odpowiedzi do SIWZ 2 Odpowiedzi do SIWZ 3 wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Ogłoneszie o zmianie – termin składania i otwarcia ofert Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 30-11-2018

Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 27-11-2018

Ogłoszenie nr 653859-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.19.18_ Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 20-11-2018

Ogłoszenie nr 646941-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.18.18 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert Informacja z otwarcia   Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 19-11-2018

Ogłoszenie nr 649686-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.332.20.18 zmiana ogłoszenia odpowiedzi do treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert   Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej