Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi

Opublikowano dnia 15-02-2019

Ogłoszenie nr 514650-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 08-02-2019

ogłoszenie przekazane do publikacji ogłoszenie opublikowane SIWZ paliwa 332.3.19 espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Opublikowano dnia 06-02-2019

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.5.19 SIWZ 332.5.19   Informacja z otwarcia   Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 05-02-2019

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.19 ogłoszenie opublikowane 332.2.19 SIWZ ON 332.2.19 JEDZ espd-332.2.19   – W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać. wyjaśnienia treści SIWZ załączniki EOP.332.2.19 c. d. wyjaśnienia treści...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamównieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Opublikowano dnia 28-01-2019

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r. ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.1.19 Sprostowanie ogłoszenia odpowiedź do SIWZ   Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 24-12-2018

Ogłoszenie nr 663448-N-2018 z dnia 2018-12-24 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ_sprzątanie 332.25.18 Informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 06-12-2018

Ogłoszenie nr 658783-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Tak Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 50% Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.16.18 SIWZ_EOP.332.16.18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – godzina składania ofert Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o unieważnieniu...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 03-12-2018

Ogłoszenie nr 656316-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.24.18 Odpowiedzi SIWZ Odpowiedzi do SIWZ 2 Odpowiedzi do SIWZ 3 wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Ogłoneszie o zmianie – termin składania i otwarcia ofert Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 30-11-2018

Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 27-11-2018

Ogłoszenie nr 653859-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.19.18_ Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 20-11-2018

Ogłoszenie nr 646941-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.18.18 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert Informacja z otwarcia   Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 19-11-2018

Ogłoszenie nr 649686-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.332.20.18 zmiana ogłoszenia odpowiedzi do treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert   Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 19-11-2018

Ogłoszenie nr 647349-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.332.22.18 zmiana ogłoszenia wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 15-11-2018

Ogłoszenie nr 648655-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.21.18 Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o unieważnieniu postępowania Część 1 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania Część...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do sieci Internet dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Brańsk.

Opublikowano dnia 31-10-2018

Ogłoszenie nr 639663-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do sieci Internet dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Brańsk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Ogłoszenie w BZP 332.15.18 SIWZ 332.15.18 332.15.18 Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania...

Czytaj więcej