Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 22-08-2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych. ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ AMBULANSE_EOP.332.17.19 espd-request (1) – W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie opublikowane KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4f4d3265-c36c-4a5a-85a1-58aa54990b3c Identyfikator postępowania 4f4d3265-c36c-4a5a-85a1-58aa54990b3c Wyjasnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 2 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Corpuls 3

Opublikowano dnia 20-08-2019

Ogłoszenie nr 587191-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Corpuls 3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.16.19 Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia EOP.332.16.19 informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 17-07-2019

Ogłoszenie nr 571119-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.15.19 Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanej w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku”

Opublikowano dnia 15-07-2019

Ogłoszenie nr 571969-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanej w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 332.13.19 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 09-07-2019

Ogłoszenie nr 570967-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie   SIWZ EOP.332.14.19 ogłoszenie opublikowane   Wyjaśnienia treści SIWZ   Informacja z otwarcia informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej w Białymstoku”

Opublikowano dnia 18-06-2019

    Ogłoszenie nr 549654-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej w Białymstoku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ogłoszenie opublikowane SIWZ opis przedmiotu zamównienia Załącznik nr 2 umowa Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 10 do SIWZ Załącznik Nr 11 do SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 1 – EOP.332.10.19   Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2   Informacja z otwarcia ofert   INFORMACJA O WYNIKU...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 28-05-2019

Ogłoszenie nr 552251-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: dostawa nowej odzieży i obuwia na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.8.19 SIWZ EOP.332.8.19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana treście SIWZ i zmiana terminu składania ofert Nowy termin składania ofert: 10.06.2019 r. g. 9:00   Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i Defibrylatorów

Opublikowano dnia 27-05-2019

Ogłoszenie nr 552685-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.12.19 wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 Informacja z otwarcia EOP.332.12.19 Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Opublikowano dnia 15-05-2019

Ogłoszenie nr 547592-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ opatrunki wyjaśnienia treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 26-03-2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych. ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ AMBULANSE espd-request W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie opublikowane KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1c65e490-163b-482e-b7d8-a3df6e487c6c(1) wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.4.19 (002) Opis Przedmiotu Zamówienia (opis przedmiotu zamówienia należy czytać łącznie z wyjaśnieniami do treści SIWZ) Identyfikator postępowania 1c65e490-163b-482e-b7d8-a3df6e487c6c     Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 15-03-2019

Ogłoszenie nr 525908-N-2019 z dnia 2019-03-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.9.19 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 28-02-2019

ogłoszenie przekazane do publikacji 332.7.19 ogłoszenie opublikowane EOP.332.7.19 SIWZ bezgotówkowe tankowanie 332.7.19 JEDZ -espd edytowalna wersja załączników Wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.7.19 – uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert! ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji ogłoszenie o sporostowaniu opublikowane EOP.332.7.19 KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert:  KluczPub_Oferta_PostepowanieID_52beab70-1877-4d68-918b-d69e58885de1 NOWY NUMER ID POSTĘPOWANIA: 52beab70-1877-4d68-918b-d69e58885de1 informacja z otwarcia ofert EOP.332.7.19 Informacja o wyniku EOP.332.7.19...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi

Opublikowano dnia 15-02-2019

Ogłoszenie nr 514650-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.EOP.332.6.19 Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania część 1-3 Informacja o wyborze część...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 08-02-2019

ogłoszenie przekazane do publikacji ogłoszenie opublikowane SIWZ paliwa 332.3.19 espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ espd na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument (.xml). Po wypełnieniu formularza należy go zapisać. Wyjaśnienia treści SIWZ 332.3.19 formularz ofertowy EOP 332.3.19 po zmianach i pozostałe załączniki Informacja z otwarcia informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną- Usługa organizacji konferencji

Opublikowano dnia 06-02-2019

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie konferencji na terenie powiatu hajnowskiego lub siemiatyckiego w okresie od 29.05.2019 r. do 01.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.5.19 SIWZ 332.5.19   Informacja z otwarcia   Informacja o wyniku postępowania   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...

Czytaj więcej