Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 04-12-2019

Ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ paliwa 332.22.19 ogłoszenie opublikowane espd-request W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2aa414c1-ecea-4437-b04c-85fd2e3a109e Identyfikator postępowania: 2aa414c1-ecea-4437-b04c-85fd2e3a109e...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 15-11-2019

Ogłoszenie nr 622852-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane EOP.332.23.19 SIWZ.332.23.19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienia treści SIWZ Załaczniki do SIWZ po zmianie Wyjasnienia tresci SIWZ 2 Informacja z...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Opublikowano dnia 08-11-2019

Ogłoszenie nr 620519-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ załącznik do OPZ (opisu przedmiotu zamówienia) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjasnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną polegającą na dostępie do sieci Internet

Opublikowano dnia 06-11-2019

Ogłoszenie nr 619137-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNET OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie SIWZ 332.19.19 ogłoszenie opublikowane Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych

Opublikowano dnia 06-11-2019

Ogłoszenie nr 617911-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie SIWZ.332.21.19 ogłoszenie opublikowane Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 2 Wyjaśnienia treści SIWZ 3 Odpowiedzi na pytania 4 Informacja z...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 31-10-2019

Ogłoszenie nr 616554-N-2019 z dnia 2019-10-31 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie SIWZ 332.20.19 ogłoszenie opublikowane wyjasnienia treści SIWZ zmienione ogłoszenie- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Załącznik nr 1 do SIWZ Nowy termin składania ofert: 13.11.2019 r. g.9.00. Nowy termin otwarcia ofert – 13.11.2019 r. g. 9.15. Wyjaśnienia treści SIWZ 2 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 22-08-2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych. ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ AMBULANSE_EOP.332.17.19 espd-request (1) – W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie opublikowane KLUCZ PUBLICZNY do zaszyfrowania ofert: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4f4d3265-c36c-4a5a-85a1-58aa54990b3c Identyfikator postępowania 4f4d3265-c36c-4a5a-85a1-58aa54990b3c Wyjasnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 2 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Corpuls 3

Opublikowano dnia 20-08-2019

Ogłoszenie nr 587191-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Corpuls 3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.16.19 Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia EOP.332.16.19 informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 17-07-2019

Ogłoszenie nr 571119-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.15.19 Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanej w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku”

Opublikowano dnia 15-07-2019

Ogłoszenie nr 571969-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanej w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 332.13.19 Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 09-07-2019

Ogłoszenie nr 570967-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie   SIWZ EOP.332.14.19 ogłoszenie opublikowane   Wyjaśnienia treści SIWZ   Informacja z otwarcia informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej w Białymstoku”

Opublikowano dnia 18-06-2019

    Ogłoszenie nr 549654-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej w Białymstoku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ogłoszenie opublikowane SIWZ opis przedmiotu zamównienia Załącznik nr 2 umowa Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 10 do SIWZ Załącznik Nr 11 do SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 1 – EOP.332.10.19   Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2   Informacja z otwarcia ofert   INFORMACJA O WYNIKU...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 28-05-2019

Ogłoszenie nr 552251-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: dostawa nowej odzieży i obuwia na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.8.19 SIWZ EOP.332.8.19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana treście SIWZ i zmiana terminu składania ofert Nowy termin składania ofert: 10.06.2019 r. g. 9:00   Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i Defibrylatorów

Opublikowano dnia 27-05-2019

Ogłoszenie nr 552685-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ EOP.332.12.19 wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 Informacja z otwarcia EOP.332.12.19 Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Opublikowano dnia 15-05-2019

Ogłoszenie nr 547592-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ opatrunki wyjaśnienia treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej