Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 06-12-2018

Ogłoszenie nr 658783-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Tak Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 50% Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.16.18 SIWZ_EOP.332.16.18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – godzina składania ofert Odpowiedzi do SIWZ Informacja z...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 03-12-2018

Ogłoszenie nr 656316-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.24.18 Odpowiedzi SIWZ Odpowiedzi do SIWZ 2 Odpowiedzi do SIWZ 3 wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Ogłoneszie o zmianie – termin składania i otwarcia ofert Informacja z...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 30-11-2018

Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o...

Czytaj więcej

Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 27-11-2018

Ogłoszenie nr 653859-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.19.18_ Odpowiedzi do SIWZ Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 20-11-2018

Ogłoszenie nr 646941-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.18.18 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert Informacja z otwarcia   Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 19-11-2018

Ogłoszenie nr 649686-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.332.20.18 zmiana ogłoszenia odpowiedzi do treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert   Informacja z otwarcia   Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 19-11-2018

Ogłoszenie nr 647349-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ.332.22.18 zmiana ogłoszenia wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 15-11-2018

Ogłoszenie nr 648655-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.21.18 Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia Informacja o unieważnieniu postępowania Część 1 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania Część...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do sieci Internet dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Brańsk.

Opublikowano dnia 31-10-2018

Ogłoszenie nr 639663-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do sieci Internet dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Brańsk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Ogłoszenie w BZP 332.15.18 SIWZ 332.15.18 332.15.18 Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 25-10-2018

Ogłoszenie nr 639119-N-2018 z dnia 2018-10-25 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego ogłoszenie BZP EOP.332.17.18 SIWZ.332.17.18 Wyjasnienie treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 2 Wyjaśnienia treści SIWZ 3 Informacja z otwarcia EOP.332.17.18 Informacja o unieważnieniu części Informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 15-10-2018

Ogłoszenie przekazane do publikacji ogłoszenie opublikowane SIWZ paliwa 332.14.18 espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać. Informacja o zmianie treści SIWZ ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji SIWZ paliwa 332.14.18 ZMIENIONA TREŚĆ SIWZ paliwa 332.14.18 zaznaczenie zmian ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane Informacja z otwarcia – przedłużenie sesji Informacja w toku otwarcia Informacja w trakcie otwarcia...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Opublikowano dnia 16-08-2018

Ogłoszenie nr 604660-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie SIWZ_nosze Informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania EOP.332.13.18 Zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 09-08-2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych. ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ AMBULANSE 332.12.18 espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie opublikowane Wyjasnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia EOP.332.12.18 Informacja o wyniku postepowania...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 03-08-2018

Ogłoszenie nr 598584-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.11.18 Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert EOP.332.11.18 Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Opublikowano dnia 30-07-2018

Ogłoszenie nr 596414-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ_nosze Informacja z otwarcia EOP.332.10.18 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu...

Czytaj więcej