Aktualności

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Opublikowano dnia 07-08-2019

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy Pogodnej 22, na okres do 31.07.2020 roku. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (stacja obsługi), o łącznej powierzchni 64,75 m² – na pomieszczenie usługowe, Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 22,00 zł netto (27,06 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000 oraz nieposiadanie żadnych zobowiązań wymagalnych wobec SP ZOZ WSPR w Białymstoku na dzień składania oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 7 sierpnia 2019 roku.   dokumenty: Ogłoszenie Warunki_przetargu  ...

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków przy ulicy Pogodnej dzięki dofinansowaniu z UE

Opublikowano dnia 01-08-2019

Termomodernizacja budynków przy ulicy Pogodnej dzięki dofinansowaniu z UE

Już niebawem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku rozpocznie termomodernizację budynków przy ul. Pogodnej w Białymstoku. W dniu 31.07.2019 r. Dyrektor Bogdan Kalicki otrzymał symboliczny czek na tą inwestycje. Decyzją zarządu województwa podlaskiego projekt otrzyma ponad 2,9 mln zł dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020.     Więcej informacji na...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu

Opublikowano dnia 16-07-2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 31.07.2020 roku. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (stacja obsługi), o łącznej powierzchni 64,75 m² – na pomieszczenie usługowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 lipca 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 22,00 zł netto (27,06 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000 oraz nieposiadanie żadnych zobowiązań wymagalnych wobec SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 16 lipca 2019 roku. warunki przetargu...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Opublikowano dnia 03-07-2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.07.2019r. Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku Pan Bogdan Kalicki podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Czytaj więcej

Tankowanie na Pogodnej zawsze z uśmiechem

Opublikowano dnia 03-07-2019

Tankowanie na Pogodnej zawsze z uśmiechem

„Pogodna Stacja” jest to miejsce na mapie Białegostoku, gdzie kompleksowo można załatwić niemal wszystkie sprawy związane z eksploatacją samochodów. W jej skład wchodzi Stacji Kontroli Pojazdów, Stacja Obsługi Samochodów Osobowych, Stacja Paliw i nowoczesna Myjnia samochodowa. Wszystko od wielu lat funkcjonuje w ramach komercyjnych działań Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. – Jesteśmy jedną z najstarszych Stacji Kontroli Pojazdów w naszym mieście, a co za tym idzie jedną z najbardziej doświadczonych. Nasi pracownicy robią przeglądy wszelkiego rodzaju pojazdów, a specjalnością są przeglądy rejestracyjne pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Wyspecjalizowana kadra naszej stacji gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług – mówi naszej redakcji Wiesław Zalewski, kierownik Działu Środków Transportu i Logistyki. Więcej informacji i konkurs Informacje z portalu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Opublikowano dnia 24-06-2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 65229, rok produkcji 2004, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza –  4 200,- zł,  zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 79797, rok produkcji 2005, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 3 000,- zł zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO. nr. rej.BI 26919, rok produkcji 2001, (bez podstawy noszy i noszy),  cena wywoławcza – 3 450 zł w tym podatekVAT-23 %. Samochód ciężarowy OPEL MOVANO. nr. rej.BI26917, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 5 400 zł w tym podatek VAT-23 %. Samochód ciężarowy MERCEDES SPRINTER. nr. rej.BI 25085, rok produkcji 2001,  cena wywoławcza – 4 875 zł w tym podatekVAT-23 %.   Warunki przetargu: Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 2 lipca 2019 roku, w godz. 800 – 1400. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 9 lipca 2019 r. do godz. 9.15. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 9 lipca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.   obowiązek informacyjny...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Opublikowano dnia 27-05-2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 65229, rok produkcji 2004, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza –  5 600,- zł,  zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 79797, rok produkcji 2005, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 4 000,- zł zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO. nr. rej.BI 26919, rok produkcji 2001, (bez podstawy noszy i noszy),  cena wywoławcza – 4 600 zł w tym podatekVAT-23 %. Samochód ciężarowy OPEL MOVANO. nr. rej.BI26917, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 7 200 zł w tym podatek VAT-23 %. Samochód ciężarowy MERCEDES SPRINTER. nr. rej.BI 25085, rok produkcji 2001,  cena wywoławcza – 6 500 zł w tym podatekVAT-23 %.   Warunki przetargu: Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 4 czerwca 2019 roku, w godz. 800 – 1400. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 11 czerwca 2019 r. do godz. 9.15. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20...

Czytaj więcej

Sukces białostockich ratowników na Białorusi

Opublikowano dnia 24-05-2019

Sukces białostockich ratowników na Białorusi

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zespół reprezentujący SP ZOZ WSPR w Białymstoku zajął I miejsce w klasyfikacji generalnej na Pierwszych Otwartych Zawodach Ratownictwa Medycznego Obwodu Grodzieńskiego organizowanych przez Grodzieńską Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego na Białorusi, które odbyły się w dniach 22-23.05.2019 r.                                      ...

Czytaj więcej

Zakup gruntu pod budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce

Opublikowano dnia 23-05-2019

Zakup gruntu pod budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce

W dniu 23 maja 2019r. w Hajnówce miało miejsce podpisanie aktu notarialnego pomiędzy Starostą Powiatu Hajnowskiego – Panem Andrzejem Skiepko, Wicestarostą Powiatu Hajnowskiego – Panią Joanną Kojło a Dyrektorem SP ZOZ WSPR w Białymstoku – Bogdanem Kalickim dotyczącego sprzedaży działki pod budowę nowej siedziby Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce.      ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem wolnych lokali użytkowych

Opublikowano dnia 30-04-2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem wolnych lokali użytkowych

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynkach SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek portierni), o łącznej powierzchni 25 m² – na pomieszczenie magazynowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto (19,68 zł brutto) Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 25 m² – 16,00 zł netto (19,68 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie ryczałtu w wysokości 30 zł netto/miesięcznie za wodę i ścieki oraz 50 zł netto/miesięcznie za prąd. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 30 kwietnia 2019 roku.   Warunki przetargu...

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne!

Opublikowano dnia 17-04-2019

Życzenia Wielkanocne!

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt!                                                                            życzy Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ WSPR w...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Opublikowano dnia 09-02-2019

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 8 lutego 2019r. Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku – Bogdan Kalicki oraz Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski podpisali umowę dotycząca dofinansowania jakie Miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przekaże Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Nowoczesna karetka zostanie zakupiona w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia”. Poparcia dla projektu udzieliło 4070 białostoczan, a Miasto na ten cel przeznaczyło 390 tys. zł.   fot. Urząd Miejski w...

Czytaj więcej

Wyróżnienie w konkursie Organizacja Ucząca Się 2018

Opublikowano dnia 30-01-2019

Wyróżnienie w konkursie Organizacja Ucząca Się 2018

Jest nam miło poinformować, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Białymstoku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Organizacja Ucząca Się 2018” w kategorii Sektor Publiczny. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy dbają o doskonalenie zawodowe pracowników i umożliwią im ciągły rozwój.  

Czytaj więcej

Nowoczesne karetki w pogotowiu

Opublikowano dnia 18-01-2019

Nowoczesne karetki w pogotowiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku kupiła 5 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które  w całości sfinansowała ze środków własnych. Koszt  zakupu  jednej karetki to kwota: 408.363,00 zł,  łączny koszt inwestycji  wyniósł :  2.041.815,00 zł. Zakupiono 5 ambulansów zabudowanych na bazie Mercedesa – Benz, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki. W roku 2018 zespoły ratownictwa medycznego SP ZOZ WSPR w Białymstoku wykonały ponad 47 tysięcy  wyjazdów, średnio 4 tysiące w miesiącu. Zakup nowoczesnych ambulansów medycznych  pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i niezawodności udzielania pomocy poszkodowanych oraz  wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów. Nowo zakupione karetki ułatwią ciężką pracę ratownikom, a potencjalnym pacjentom mogą uratować życie.                ...

Czytaj więcej

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019

Opublikowano dnia 17-01-2019

Plan postępowań o udziel. zamów.publ.

Czytaj więcej