Aktualności

image_pdfimage_print

Przekazanie ambulansu dofinansowanego z Budżetu Obywatelskiego 2019

Opublikowano dnia 14-10-2019

Przekazanie ambulansu dofinansowanego z Budżetu Obywatelskiego 2019

W dniu dzisiejszym (14.10.2019r.) przed Pałacykiem Gościnnym odbyło się uroczyste przekazanie ambulansu zakupionego z dofinansowaniem z Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekt Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia” poparło 4 070 białostoczan. Kwota dofinansowania to 390 tyś. zł.          ...

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Opublikowano dnia 10-10-2019

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Z wielką radością kierujemy serdeczne życzenia z okazji przypadającego w dniu 13.10.2019 r. Dnia Ratownictwa Medycznego –  całemu środowisku związanemu z ratownictwem medycznym. W hołdzie za wasz trud składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości potrzebnej nie tylko w pracy ale i w życiu codziennym. W podziękowaniu za każde uratowane ludzkie życie, trud i zdrowie drugiego człowieka Dyrekcja SP ZOZ WSPR w Białymstoku składa najserdeczniejsze wyrazy uznania życząc Państwu wielu sukcesów zawodowych, spełniania marzeń oraz sił w pełnieniu dalszej służby na rzecz innych oraz wielu udanych akcji ratowniczych. Ratując ludzkie życie, ratujecie najcenniejszy dar. Dyrekcja SP ZOZ WSPR w...

Czytaj więcej

10 nowych ambulansów trafiło do naszego pogotowia

Opublikowano dnia 09-10-2019

10 nowych ambulansów trafiło do naszego pogotowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zakupił 10 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które w całości sfinansował ze środków własnych. W dniu dzisiejszym (09.10.2019 r.) nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie nowo nabytych ambulansów. Witając gości Dyrektor lek. med. Bogdan Kalicki podkreślił, że realizując zadania z zakresu ratownictwa medycznego pogotowie powinno posiadać w pełni sprawne, dyspozycyjne oraz odpowiednio wyposażone ambulanse będące gwarancją niezawodności oraz niesienia szybkiej pomocy potrzebującym.                              ...

Czytaj więcej

Święcenie i przekazanie nowo zakupionych ambulansów

Opublikowano dnia 08-10-2019

Święcenie i przekazanie nowo zakupionych ambulansów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zakupił 10 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które w całości sfinansował ze środków własnych. Dodatkowo otrzymał dotację celową na realizację zadania dotyczącego zakupu 1 ambulansu dofinansowanego przez Miasto Białystok w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Koszt inwestycji  w całości wyniósł:  4.452.025,93 zł (tj. zakup 11 szt. ambulansów medycznych), czyli 404.729,63 za 1 ambulans. Nabyte ambulanse zabudowane są na bazie pojazdów Mercedes – Benz i podobnie jak w poprzednich latach zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki. SP ZOZ WSPR w Białymstoku planuje uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytkowania 10 nowo nabytych ambulansów w dniu 9.10.2019 r. o godz. 10.00 na terenie SP ZOZ WSPR w Białymstoku  przy ulicy Poleskiej 89. Natomiast 1 ambulans zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zostanie przekazany w dniu 14.10.2019 r. Jest to kolejna inwestycja, zmierzająca do odnowienia taboru samochodowego SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Poprzednie zakupy miały miejsce w 2018 r. i w 2017 r., kiedy nabyto łącznie 10  ambulansów medycznych. Koszt tych dwóch  inwestycji w całości sfinansowany ze środków własnych wyniósł: 3.827.578,05 zł. We wrześniu 2019 r. SP ZOZ WSPR w Białymstoku podpisało umowy na zakup trzech ambulansów medycznych sfinansowanych z dotacji budżetu Ministra Zdrowia w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. Dostawa planowana jest na grudzień 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku posiada 34 karetki działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednostka od lat stara się o odnowienie floty. Zakup nowoczesnych ambulansów medycznych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz  wpłynie pozytywnie na komfort pracy zespołów. SP ZOZ WSPR w Białymstoku działa na terenie Białegostoku, powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego. Obejmuje opieką w zakresie Ratownictwa Medycznego blisko 700 tys. mieszkańców woj. podlaskiego. W roku 2018 zespoły ratownictwa medycznego wykonały na tym obszarze blisko 47 tysięcy  interwencji, średnio 4 tysiące w miesiącu, z czego najwięcej przypada na m. Białystok i powiat białostocki, tj. 31 tysięcy w ciągu całego roku czyli ok. 2600...

Czytaj więcej

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020

Opublikowano dnia 02-10-2019

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt M19 – Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia. Od 1 do 15 października 2019 r. białostoczanie będą decydować, które z 90 zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane. Głosować można przez internet za pomocą karty elektronicznej oraz w formie tradycyjnej, wypełniając kartę papierową. Mieszkańcy mogą oddawać głosy w wersji papierowej lub przez internet. Kartę do głosowania można pobrać i po wypełnieniu oddać w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5, Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, w mobilnym punkcie konsultacyjnym: we wtorki (1, 8, 15 października) – przystanek autobusowy Al. Piłsudskiego/Rzeka Biała, w weekendy (5-6 i 12-13 października) – Rynek Kościuszki, w godz. 10-18.00, w pok. 214 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89....

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na sfinansowanie zakupu ambulansu do Moniek i Bociek

Opublikowano dnia 25-09-2019

Podpisanie umowy na sfinansowanie zakupu ambulansu do Moniek i Bociek

W ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów” Minister Zdrowia sfinansuje zakup 3 nowoczesnych ambulansów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. W dniu 25.09.2019 r. o godz. 11:10 odbyło się podpisanie umowy przez Podsekretarza Stanu Pana Janusza Cieszyńskiego na sfinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych stacjonujących w Mońkach i Boćkach. Uroczystość odbyła się przy al. Wojska Polskiego 56 w Mońkach.  Funkcjonują tam dwa zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy i specjalistyczny. Dzięki dotacji z budżetu Ministra Zdrowia sfinansowany zostanie także zakup ambulansu stacjonującego w Dąbrowie Białostockiej, na który umowa została podpisana w dniu 06.09.2019 r. Wszystkie dofinansowane ambulanse zastąpią wysłużone ambulanse wyprodukowane w 2009 r. SP ZOZ WSPR w Białymstoku posiada 34 zespoły działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednostka od lat stara się o odnowienie floty, stopniowo wymieniane są najstarsze pojazdy. Nowe karetki to podniesienie jakości pracy ratowników i większe bezpieczeństwo dla pacjentów, dlatego też sukcesywna wymiana taboru należy do priorytetów SP ZOZ WSPR w Białymstoku.              ...

Czytaj więcej

„Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia” Projekt znalazł się w gronie projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Opublikowano dnia 11-09-2019

„Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia” Projekt znalazł się w gronie projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Projekt pn. „Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia” przeszedł pierwszy etap weryfikacji i został zakwalifikowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Warto pamiętać, że głosowanie odbędzie się w dniach 1 – 15 października 2019 r. Jedna osoba będzie mogła zagłosować maksymalnie na dwa projekty z dowolnej kategorii. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy w wersji papierowej lub przez internet. Wypełnioną kartę do głosowania będzie można oddać w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5, Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, w mobilnym punkcie konsultacyjnym (rozkład będzie dostępny w październiku), w pok. 214 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku (ul. Poleska 89) W niedzielę (15 września), w godz. 13.00-20.00, w Parku Planty (wokół fontann) odbędzie się Białostocki Festyn Obywatelski. W trakcie tego spotkania z mieszkańcami będzie można zaprezentować i wypromować projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Już dziś serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Opublikowano dnia 09-09-2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Ogłoszenie o licytacji obowiązek informacyjny licytacja

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na sfinansowanie zakupu ambulansu

Opublikowano dnia 06-09-2019

Podpisanie umowy na sfinansowanie zakupu ambulansu

W ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów” Minister Zdrowia sfinansuje zakup 3 nowoczesnych ambulansów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. W dniu dzisiejszym  06.09.2019 r. o godz. 13.45 odbyło się podpisanie umowy przez Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę na sfinansowanie zakupu pierwszego ambulansu medycznego. Uroczystość odbyła się w miejscu stacjonowania karetki tj. przy ul. Skłodowskiej 15 w Dąbrowie Białostockiej. Funkcjonuje tam jeden zespół ratownictwa medycznego – podstawowy. Użytkuje on ambulans, który został wyprodukowany w 2009 r., a jego przebieg to ponad 340 tys. km. Ponadto z budżetu Ministra Zdrowia sfinansowany zostanie także zakup ambulansów stacjonujących w Mońkach i Boćkach. Zastąpią one wysłużone ambulanse wyprodukowane w 2009 r. SP ZOZ WSPR w Białymstoku posiada 34 zespoły działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednostka od lat stara się o odnowienie floty, stopniowo wymieniane są najstarsze pojazdy nowymi. Nowe karetki to podniesienie jakości pracy ratowników i większe bezpieczeństwo dla pacjentów, dlatego też sukcesywna wymiana taboru należy do priorytetów SP ZOZ WSPR w Białymstoku....

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Opublikowano dnia 07-08-2019

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy Pogodnej 22, na okres do 31.07.2020 roku. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (stacja obsługi), o łącznej powierzchni 64,75 m² – na pomieszczenie usługowe, Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 22,00 zł netto (27,06 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000 oraz nieposiadanie żadnych zobowiązań wymagalnych wobec SP ZOZ WSPR w Białymstoku na dzień składania oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 7 sierpnia 2019 roku.   dokumenty: Ogłoszenie Warunki_przetargu  ...

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków przy ulicy Pogodnej dzięki dofinansowaniu z UE

Opublikowano dnia 01-08-2019

Termomodernizacja budynków przy ulicy Pogodnej dzięki dofinansowaniu z UE

Już niebawem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku rozpocznie termomodernizację budynków przy ul. Pogodnej w Białymstoku. W dniu 31.07.2019 r. Dyrektor Bogdan Kalicki otrzymał symboliczny czek na tą inwestycje. Decyzją zarządu województwa podlaskiego projekt otrzyma ponad 2,9 mln zł dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020.     Więcej informacji na...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu

Opublikowano dnia 16-07-2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 31.07.2020 roku. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (stacja obsługi), o łącznej powierzchni 64,75 m² – na pomieszczenie usługowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 lipca 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: 22,00 zł netto (27,06 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000 oraz nieposiadanie żadnych zobowiązań wymagalnych wobec SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 16 lipca 2019 roku. warunki przetargu...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Opublikowano dnia 03-07-2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.07.2019r. Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku Pan Bogdan Kalicki podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Czytaj więcej

Tankowanie na Pogodnej zawsze z uśmiechem

Opublikowano dnia 03-07-2019

Tankowanie na Pogodnej zawsze z uśmiechem

„Pogodna Stacja” jest to miejsce na mapie Białegostoku, gdzie kompleksowo można załatwić niemal wszystkie sprawy związane z eksploatacją samochodów. W jej skład wchodzi Stacji Kontroli Pojazdów, Stacja Obsługi Samochodów Osobowych, Stacja Paliw i nowoczesna Myjnia samochodowa. Wszystko od wielu lat funkcjonuje w ramach komercyjnych działań Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. – Jesteśmy jedną z najstarszych Stacji Kontroli Pojazdów w naszym mieście, a co za tym idzie jedną z najbardziej doświadczonych. Nasi pracownicy robią przeglądy wszelkiego rodzaju pojazdów, a specjalnością są przeglądy rejestracyjne pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Wyspecjalizowana kadra naszej stacji gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług – mówi naszej redakcji Wiesław Zalewski, kierownik Działu Środków Transportu i Logistyki. Więcej informacji i konkurs Informacje z portalu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Opublikowano dnia 24-06-2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 65229, rok produkcji 2004, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza –  4 200,- zł,  zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 79797, rok produkcji 2005, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 3 000,- zł zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO. nr. rej.BI 26919, rok produkcji 2001, (bez podstawy noszy i noszy),  cena wywoławcza – 3 450 zł w tym podatekVAT-23 %. Samochód ciężarowy OPEL MOVANO. nr. rej.BI26917, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 5 400 zł w tym podatek VAT-23 %. Samochód ciężarowy MERCEDES SPRINTER. nr. rej.BI 25085, rok produkcji 2001,  cena wywoławcza – 4 875 zł w tym podatekVAT-23 %.   Warunki przetargu: Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 2 lipca 2019 roku, w godz. 800 – 1400. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 9 lipca 2019 r. do godz. 9.15. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 9 lipca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.   obowiązek informacyjny...

Czytaj więcej