Aktualności

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Opublikowano dnia 24-06-2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 65229, rok produkcji 2004, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza –  4 200,- zł,  zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 79797, rok produkcji 2005, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 3 000,- zł zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO. nr. rej.BI 26919, rok produkcji 2001, (bez podstawy noszy i noszy),  cena wywoławcza – 3 450 zł w tym podatekVAT-23 %. Samochód ciężarowy OPEL MOVANO. nr. rej.BI26917, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 5 400 zł w tym podatek VAT-23 %. Samochód ciężarowy MERCEDES SPRINTER. nr. rej.BI 25085, rok produkcji 2001,  cena wywoławcza – 4 875 zł w tym podatekVAT-23 %.   Warunki przetargu: Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 2 lipca 2019 roku, w godz. 800 – 1400. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 9 lipca 2019 r. do godz. 9.15. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 9 lipca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.   obowiązek informacyjny...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Opublikowano dnia 27-05-2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 65229, rok produkcji 2004, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza –  5 600,- zł,  zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO nr rej. BI 79797, rok produkcji 2005, (bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 4 000,- zł zwolniony z podatku Vat. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO. nr. rej.BI 26919, rok produkcji 2001, (bez podstawy noszy i noszy),  cena wywoławcza – 4 600 zł w tym podatekVAT-23 %. Samochód ciężarowy OPEL MOVANO. nr. rej.BI26917, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 7 200 zł w tym podatek VAT-23 %. Samochód ciężarowy MERCEDES SPRINTER. nr. rej.BI 25085, rok produkcji 2001,  cena wywoławcza – 6 500 zł w tym podatekVAT-23 %.   Warunki przetargu: Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 4 czerwca 2019 roku, w godz. 800 – 1400. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 11 czerwca 2019 r. do godz. 9.15. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20...

Czytaj więcej

Sukces białostockich ratowników na Białorusi

Opublikowano dnia 24-05-2019

Sukces białostockich ratowników na Białorusi

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zespół reprezentujący SP ZOZ WSPR w Białymstoku zajął I miejsce w klasyfikacji generalnej na Pierwszych Otwartych Zawodach Ratownictwa Medycznego Obwodu Grodzieńskiego organizowanych przez Grodzieńską Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego na Białorusi, które odbyły się w dniach 22-23.05.2019 r.                                      ...

Czytaj więcej

Zakup gruntu pod budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce

Opublikowano dnia 23-05-2019

Zakup gruntu pod budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce

W dniu 23 maja 2019r. w Hajnówce miało miejsce podpisanie aktu notarialnego pomiędzy Starostą Powiatu Hajnowskiego – Panem Andrzejem Skiepko, Wicestarostą Powiatu Hajnowskiego – Panią Joanną Kojło a Dyrektorem SP ZOZ WSPR w Białymstoku – Bogdanem Kalickim dotyczącego sprzedaży działki pod budowę nowej siedziby Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce.      ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem wolnych lokali użytkowych

Opublikowano dnia 30-04-2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem wolnych lokali użytkowych

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynkach SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek portierni), o łącznej powierzchni 25 m² – na pomieszczenie magazynowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto (19,68 zł brutto) Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 25 m² – 16,00 zł netto (19,68 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu oraz wody i ścieków, które będą rozliczane na podstawie ryczałtu w wysokości 30 zł netto/miesięcznie za wodę i ścieki oraz 50 zł netto/miesięcznie za prąd. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 30 kwietnia 2019 roku.   Warunki przetargu...

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne!

Opublikowano dnia 17-04-2019

Życzenia Wielkanocne!

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt!                                                                            życzy Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ WSPR w...

Czytaj więcej

Wyróżnienie w konkursie Organizacja Ucząca Się 2018

Opublikowano dnia 30-01-2019

Wyróżnienie w konkursie Organizacja Ucząca Się 2018

Jest nam miło poinformować, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Białymstoku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Organizacja Ucząca Się 2018” w kategorii Sektor Publiczny. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy dbają o doskonalenie zawodowe pracowników i umożliwią im ciągły rozwój.  

Czytaj więcej

Nowoczesne karetki w pogotowiu

Opublikowano dnia 18-01-2019

Nowoczesne karetki w pogotowiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku kupiła 5 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które  w całości sfinansowała ze środków własnych. Koszt  zakupu  jednej karetki to kwota: 408.363,00 zł,  łączny koszt inwestycji  wyniósł :  2.041.815,00 zł. Zakupiono 5 ambulansów zabudowanych na bazie Mercedesa – Benz, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki. W roku 2018 zespoły ratownictwa medycznego SP ZOZ WSPR w Białymstoku wykonały ponad 47 tysięcy  wyjazdów, średnio 4 tysiące w miesiącu. Zakup nowoczesnych ambulansów medycznych  pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i niezawodności udzielania pomocy poszkodowanych oraz  wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów. Nowo zakupione karetki ułatwią ciężką pracę ratownikom, a potencjalnym pacjentom mogą uratować życie.                ...

Czytaj więcej

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019

Opublikowano dnia 17-01-2019

Plan postępowań o udziel. zamów.publ.

Czytaj więcej

Przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych elementów wyposażenia – radiotelefony

Opublikowano dnia 08-01-2019

Przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych elementów wyposażenia – radiotelefony

Ogłoszenie o sprzedaży

Czytaj więcej

Wesołych Świąt!!!

Opublikowano dnia 21-12-2018

Wesołych Świąt!!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu Dyrekcja SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Czytaj więcej

Przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych

Opublikowano dnia 14-12-2018

Przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych

OGŁOSZENIE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych znajdujących się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. 2. Przedmiot przetargu: a) 1 stanowisko parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na samochód typu BUS o powierzchni 20 m2. b) 2 stanowiska parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe o powierzchni do 12 m2 każde. 3. Wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd wynosi: – 123,00 zł netto (151,29 zł brutto) miesięcznie – dla samochodu osobowego, – 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) miesięcznie – dla pojazdu typu BUS. W/w stawka netto zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. 4. Przetarg na w/w miejsce postojowe odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. 5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu jednego stanowiska. 6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg. 7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 10. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy  ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 13 grudnia 2018...

Czytaj więcej

ZAGROŻENIA ZIMOWE

Opublikowano dnia 07-12-2018

ZAGROŻENIA ZIMOWE

Informacja

Czytaj więcej

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019.

Opublikowano dnia 26-11-2018

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019.

Serdeczne podziękowania mieszkańcom Białegostoku za wsparcie, którego udzielili nam oddając swój głos na projekt M03 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. To dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu udało się osiągnąć tak wysoki wynik. Projekt otrzymał 4 070 głosów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Czytaj więcej

Przetarg pisemny na sprzedaż radiotelefonów

Opublikowano dnia 20-11-2018

Przetarg pisemny na sprzedaż radiotelefonów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza  przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych n/w elementów wyposażenia:   Lp. Nazwa przedmiotu Nr inw. Symbol, nr. Fabryczny Ilość j.m. Data przyjęcia Cena wywoławcza za szt. Wysokość wadium  za szt. 1 Radiotelefon Motorola GM 360 III/32/1: 1-3 ZPORR 3 szt 13.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł 2 Radiotelefon GM 360 III/32/1: 4-5/ZPORR 2 szt 27.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł 3 Radiotelefon GM 360 III/32/1: 6/ZPORR 1 szt 28.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł 4 Radiotelefon Motorola CM 360 III/32/1:7 1 szt 10.11.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł 5 Radiotelefon GM 360 III/31/1/8 1 szt 10.10.2006 r. 300 zł/szt. 30,00 zł 6 Radiotelefon Motorola GM 360 1:III/32/1:9-10 ZPORR 2 szt 20.03.2007 r. 320 zł/szt. 32,00 zł 7 Radiotelefon GM 360 III/32/1:11-13 3 szt 01.04.2009 r. 360 zł/szt. 36,00 zł 8 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 1-9/ZPORR 9 szt 19.10.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 9 Radiotelefon CM 160 III/32/2 10-14 ZPORR 5 szt 27.10.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 10 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 15-19 5 szt 07.11.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 11 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2/20 1 szt 29.11.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 12 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 2:III/32/2 21-25 ZPORR 5 szt 19.12.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 13 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 26-27 ZPORR 2 szt 05.04.2006 r. 150 zł/szt. 15,00 zł 14 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 28-30 3 szt 11.05.2006 r. 150 zł/szt. 15,00 zł 15 Radiotelefon Motorola CM 160 64K III/32/232-238 7 szt 01.09.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 16 Radiotelefon CM 160 64 KAN III/32/239 1 szt 01.09.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł 17 Radiotelefon przewożny Motorola CM 160 VHF III/32/15-16 2 szt 16.03.2009 r. 190 zł/szt 19,00 zł   Warunki przetargu: Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie do każdej pozycji i ilości sztuk. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg pisemny na sprzedaż elementów wyposażenia” należy złożyć w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 15-874 Białystok, w pokoju 214. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2018 r. o godz. 11.30 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r. o godzinie 12.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Przedmiot przetargu można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 28.11.2018 roku, w godz. 800 – 1400. Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup tego samego wyposażenia. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wyposażenia na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedawcy przed terminem złożenia ofert. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od wpłaty pozostałej kwoty. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wyposażenia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg traci prawo do zakupu wyposażenia oraz złożonego wadium. Wymienione wyposażenie zostanie sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowała tę samą cenę, Komisja Przetargowa wzywa tych oferentów do złożenia w terminie wskazanym oferty dodatkowej. Wydanie wymienionego wyposażenia nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Termin ważności oferty: 21 dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu jest Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66. przetarg...

Czytaj więcej